HomePh.D. Study at IOCBArchive - 2011Organic chemistry

Organic chemistry

Tutor Mgr. Filip Teplý, Ph.D.
Team Filip Teplý
Topic Synthesis and Application of Functionalized Helquats
Faculty FCHT VŠCHT, PřF UK
Abstract

Nedávno jsme představili helquaty (helikální extendované helquaty), které byly dosud chybějícím strukturním článkem mezi heliceny a viologeny. Otevřeli jsme tak zcela neprobádané výzkumné teritorium. Abychom prozkoumali slibný potenciál helquatů, je nutné vyvinout strategii jak zavést na jejich skelet užitečné funkční skupiny. Cílem tohoto projektu není pouze takovou strategii vyvinout, ale také funkcionalizované helquaty aplikovat v různých oblastech výzkumu molekul.

Klíčové citace:

Adriaenssens L., Severa L., Šálová T., Císařová I., Pohl R., Šaman D., Rocha S. V., Finney N. S., Pospíšil L., Slavíček P., Teplý F.:
Helquats: A Facile, Modular, Scalable Route to Novel Helical Dications
Chemistry - A European Journal 2009, 15, 1072.
Severa L., Adriaenssens L., Vávra J., Šaman D., Císařová I., Fiedler P., Teplý F.:
Highly modular assembly of cationic helical scaffolds: rapid synthesis of diverse helquats via differential quaternization.
Tetrahedron 2010, 66, 3537.

Adriaenssens L., Severa L., Vávra J., Šálová T., Hývl J., Čížková M., Pohl R., Šaman D., Teplý F.:
Bio- and air-tolerant carbon–carbon bond formations via organometallic ruthenium catalysis
Collection of Czechoslovak Chemical Communications 2009, 74, 1023.