ÚvodPh.D. studium na ÚOCHBArchiv - 2011Organická chemie

Organická chemie

1-40
  Školitel Téma
Doc. Ing. Michal Hocek, DSc. Konstrukce funkcionalizovaných nukleových kyselin nesoucích vybrané reaktivní funkční skupiny
Doc. Ing. Michal Hocek, DSc. Syntézy nových typů C-nukleosidů pro studium biologické aktivity a mechanismu polymeras
Doc. Ing. Michal Hocek, DSc. Syntéza nových deazapurinových nukleosidů a nukleotidů jako potenciálních cytostatik a inhibitorů adenosin kinas
Doc. Ing. Michal Hocek, DSc. Syntéza nových nukleosidových a nenukleosidových inhibitorů klíčových enzymů Mycobacteria tuberculosis
Doc. Ing. Michal Hocek, DSc. Syntézy nových modifikovaných nukleosidů a nukleotidů jako substrátů nebo inhibitorů polymeras
Doc. RNDr. Petr Bouř, DSc. Konformační studie peptidů
Doc. RNDr. Petr Bouř, DSc. Molekulové interakce studované spektroskopickými a teoretickými metodami
Dr. habil. Ullrich Jahn Syntéza konformačně omezených derivátů β-aminokyselin, jejich inkorporace do peptidů a ověření biologických vlastností
Dr. habil. Ullrich Jahn Totální syntéza isoprostanů a neuroprostanů a vývoj immunoassay metod pro jejich in vivo detekci
Dr. habil. Ullrich Jahn Nové SET (Single Electron Transfer) oxidanty a jejich aplikace v (asymetrických) oxidativních reakcích enolátů
Dr. habil. Ullrich Jahn Aminocukry a aminokyseliny připravené tandemovými aminacemi enolátů-radikálovými cyklizacemi
Ing. Ivan Rosenberg, CSc. Syntéza biologicky významných oligonukleotidů modifikovaných v internukleotidové vazbě
Ing. Petr Beier, Ph.D. Nukleofilní a radikálový přenos tetrafluoroethyl a tetrafluoroethylén skupin
Ing. Petr Beier, Ph.D. Příprava a reaktivita nových (pentafluorsulfanyl)benzenů
Mgr. Filip Teplý, Ph.D. Resoluce helquatů ve velkém měřítku
Mgr. Filip Teplý, Ph.D. Syntéza a aplikace funkcionalizovaných helquatů
Mgr. Filip Teplý, Ph.D. Tvorba vazeb C-C prostřednictvím organokovového katalyzátoru na bázi ruthenia v přítomnosti biologického materiálu a vzduchu
Mgr. Filip Teplý, Ph.D. Nová tvorba chemické vazby v živých systémech
Mgr. Tomáš Kraus Ph.D. Cyklodextrinové duplexy pro supramolekulární samoskladbu
Mgr. Tomáš Kraus, Ph.D. Dynamické knihovny modifikovaných cyklodextrinových duplexů jako zdroj receptorů s vysokou affinitou a selektivitou pro komplexaci organických molekul ve vodném prostředí
RNDr. Ivo Starý, CSc. Využití helikálně chirálních ligandů v enantioselektivní katalýze pomocí tranzitních kovů
RNDr. Ivo Starý, CSc. Příprava, studium vlastností a využití azahelicenů
RNDr. Ivo Starý, CSc. Funkční molekulární struktury založené na donor-akceptorových interakcích
RNDr. Václav Čeřovský, CSc. Syntéza cyklických antimikrobiálních peptidů s využitím intramolekulárních cyklizací
RNDr. Václav Čeřovský, CSc. Syntéza antimikrobiálních peptidů defensinů s využitím ligačních metod
1-40