Novinky

Novinky

24.05.2019
Josef Michl obdržel Medaili Učené společnosti České republiky za zásluhy o rozvoj vědy


Josef Michl obdržel Medaili Učené společnosti České republiky za zásluhy o rozvoj vědy Učené společnosti České republiky. Během ceremoniálu předala předsedkyně Učené společnosti prof. Blanka Říhová Medaili Učené společnosti České republiky Societas Scientiarum Bohemica, Ad Laudem et Honorem prof. Josefu Michlovi z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a University of Colorado, Boulder.

Prof. Josef Michl, Ph.D. (* 1939) je výrazná osobnost světové chemie. Oblast jeho profesních zájmů je nesmírně široká; snad kromě biochemie není chemického oboru, v němž by nepůsobil a nedosáhl významných výsledků. Je to vynikající teoretik i experimentátor, věnuje se mimo jiné makromolekulární chemii, fotochemii, molekulární elektronice, výzkumu směřujícímu k vývoji efektivních solárních článků či tvorbě molekulárních „stavebnic“ umožňujících mimo jiné tvorbu nanorotorů a nanomotorů.

Blahopřejeme!