Novinky

Novinky

24.07.2019
Velvyslanec USA na návštěvě v ÚOCHB AV ČR

V úterý 16. července zavítal do Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR J.E. pan Stephen B. King, velvyslanec Spojených států amerických v České republice. Navštívil laboratoř Zlatka Janeby (Medicinální chemie analogů nukleotidů), laboratoř Edwarda Curtise (Funkční potenciál nukleových kyselin) a laboratoř skupiny NMR Spektroskopie vedené Davidem Šamanem.

Značná část návštěvy pana velvyslance byla věnována otevřené a upřímné diskusi s ředitelem ÚOCHB, Dr. Zdeňkem Hostomským a prof. Martinem Fuskem, zástupcem ředitele ÚOCHB a ředitelem společnosti IOCB Tech. Velvyslanec King se zajímal o nejnovější dění v oblasti aplikovaného výzkumu ÚOCHB a licenčních smluv s předními farmaceutickými společnostmi ze Spojených států i dalších zemí. Dotazoval se rovněž na překážky omezující nebo bránící ÚOCHB v dalším pokroku.

Jak se Zdeněk Hostomský i Martin Fusek shodli, zůstává v současnosti největším problémem v kontextu České republiky neustále rostoucí byrokratizace vědy. Se zbytečnou byrokracií se práce výzkumných pracovníků posouvá od vědy směrem k administrativě a úřadování (jako výstižné příklady lze uvést přílišné sešněrování předpisy a extrémně detailní řízení národní grantové podpory nebo složité veřejné zakázky na běžný spotřební materiál a zboží). Kromě tohoto jsou ve světě technologického transferu rychlá a flexibilních jednání se zainteresovanými partnery z oboru zásadní pro úspěšné uzavření smluv, zatímco zdlouhavé schvalovací procesy na mnoha úrovních mohou vést ke zpomalení nebo nezdaru jednání, a to dokonce i v případě, kdy je daný projekt velmi slibný a nese potenciál velkého užitku pro společnost.

Zástupci ÚOCHB se shodli na tom, že v mnoha ohledech by se české akademické prostředí a státní správa mohly inspirovat zkušenostmi z USA, pokud jde o podnikatelského ducha a přebírání rizik spojených s přinášením nových nápadů, technologií a výrobků na trh.

Snažíme se pochopit důvody, proč je tolik věcí v základním a aplikovaném výzkumu o tolik složitější u nás, než ve velkých zemích, jako jsou Spojené státy, a dokonce i v malých zemích, jako je Izrael. Doufáme, že nalezneme nějaká vodítka a něco s tím uděláme,“ řekl Zdeněk Hostomský.

Velvyslanec King vyjádřil svou podporu flexibilitě a otevřenosti ve vztahu výzkumu a transferu technologií. ÚOCHB a velvyslanectví USA hodlají spojit své síly a v blízké budoucnosti uspořádat seminář s účastníky jak ze Spojených států, tak z České republiky na téma zefektivnění byrokracie ve vědě.

Náš ústav dlouhodobě spolupracuje jak s akademickými, tak obchodními partnery v USA. Bylo skvělé, že jsme měli příležitost sdílet naše zkušenosti s panem velvyslancem a slyšet slova jeho podpory našemu úsilí,“ dodal Martin Fusek.