Novinky

Novinky

14.12.2018
Hana Macíčková Cahová obdržela Cenu Neuron pro mladé vědce

Hana Macíčková Cahová, vedoucí juniorské skupiny chemické biologie na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, obdržela prestižní Cenu Neuron pro mladé vědce za rok 2018, kterou každoročně uděluje Nadační fond Neuron nadějným vědcům zpravidla do 33 let.


Photo © Nadační fond Neuron, 2018


Dr. Cahová se věnuje základnímu výzkumu a objevování nových chemických struktur RNA. Ty hrají důležitou roli v dosud neznámých biochemických a imunologických procesech jak na úrovni buňky, tak těla. „Tyto objevy mohou vést k novým možnostem léčby virových, bakteriálních nebo onkologických onemocnění,“ říká. „Dlouho se myslelo, že RNA má pouze funkci přenašeče informací, a asi se to takto ještě vyučuje ve školách. Opak je pravdou, RNA molekuly toho dokážou mnoho, od katalýzy až k regulaci buněčných procesů. Jsem přesvědčená, že nás na poli RNA čeká ještě mnoho objevů,“ dodává.

Hana Macíčková Cahová získala doktorát na ÚOCHB pod vedením Michala Hocka, v jehož skupině se podílela na 11 pracích. Posléze v letech 2010-2013 působila jako postdoktorandka na univerzitě v Heidelbergu, kde získala Humboldtovo stipendium. V Heidelbergu stihla publikovat dva prvoautorské články – její publikace v časopise Nature (zatím nejlepší publikace v tamní skupině) popisuje novou metodu studia NAD-RNA.

Po rodičovské pauze získala v ERC Starting grant výzvě 2015 finální hodnocení A za projekt „Virální RNA modifikace“, což vedení ÚOCHB vedlo k udělení pozice vedoucí juniorské skupiny a MŠMT k udělení ERC CZ grantu. V roce 2016 získala Hana Macíčková Cahová Cenu Alfreda Badera za bioorganickou chemii.