Podpora


Název: Česká národní infrastruktura pro biologická data (akronym ELIXIR CZ)
Identifikační kod: LM2015047
Doba: 1.1.2016 – 31.12.2019

ELIXIR CZ je uveden mezi biomedicínskými infrastrukturami v Cestovní mapě ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace uznané vládou ČR dne 30. září 2015. Jako taková je podporována MŠMT na základě usnesení vlády ze dne 21. prosince 2015. Podpora poskytovaná pod timto grantem pokrývá především osobní náklady infrastruktury.Název: ELIXIR-EXCELERATE
Identifikační kod: 676559
Doba: 1.9.2015 – 31.8.2019

V roce 2014 byl ELIXIR zvolen jako jedna ze tří nových prioritních výzkumných infrastruktur v Evropě. Následně byl ELIXIR vyzván, aby předložil projektovou žádost oproti výzvě Horizont 2020 pro vybrané výzkumné infrastruktury. Projektu ELIXIR-EXCELERATE byla přidělěna částka 19 milionů EUR s cílem urychlit rozvoj a implementaci evropské datové infrastruktury v oblasti živých věd v následujících čtyřech letech. Od září 2015 ELIXIR-EXCELERATE usnadňuje integraci evropských bioinformatických zdrojů a podporuje všechny oblasti výzkumu a vývoje v živých vědách.

Financování EXCLERATE od září 2015 pomáhá ELIXIRu koordinovat a rozšiřovat národní a mezinárodní datové zdroje, které zajišťují poskytování nejdůležitějších datových služeb v oboru věd o životě. Podporuje celoevropský vzdělávací program zakotvený v národních infrastrukturách s cílem zvýšit kapacitu a schopnosti bioinformatiky. Poskytuje také efektivní správu a provoz celé infrastruktury projektu, která je distribuována mezi 17 zeměmi. Více informací o ELIXIR EXCELERATE.

Z uzlu ELIXIR CZ jsou následující instituce příjemci dotace projektu ELIXIR - EXCELERATE: