ÚvodPh.D. studium na ÚOCHBArchiv - 2012Organická chemie

Organic Chemistry

1-40
  Školitel Téma
Doc. Ing. Michal Hocek, Ph.D. DSc. Konstrukce funkcionalizovaných nukleových kyselin nesoucích přepínatelné nebo aktivovatelné chránící a funkční skupiny
Doc. Ing. Michal Hocek, Ph.D. DSc. Syntéza modifikovaných nukleosid trifosfátů a enzymatická konstrukce funkcionalizovaných nukleových kyselin pro studium jejich interakcí s proteiny
Doc. Ing. Michal Hocek, Ph.D. DSc. Enzymatická konstrukce funkcionalizovaných RNA pro studium jejich využití v RNA katalýze a RNA interferenci
Doc. Ing. Michal Hocek, Ph.D. DSc. Syntéza nových deazapurinových nukleosidů a nukleotidů jako potenciálních cytostatik a inhibitorů adenosin kinas
Doc. Ing. Michal Hocek, Ph.D. DSc. Syntéza nových nukleosidových a nenukleosidových inhibitorů klíčových enzymů Mycobacteria tuberculosis
Doc. Ing. Michal Hocek, Ph.D. DSc. Syntéza di-, tri a tetrasubstituovaných deazapurinů, pyrimidinů a příbuzných heterocyklů pomocí kombinace C-H aktivací a cross-coupling reakcí
Doc. Ing. Michal Hocek, Ph.D. DSc. Syntézy nových modifikovaných nukleosidů a nukleotidů jako substrátů nebo inhibitorů polymeras
Doc. RNDr. Petr Bouř, DSc. Konformační studie peptidů
Doc. RNDr. Petr Bouř, DSc. Molekulové interakce studované spektroskopickými a teoretickými metodami
Dr. habil. Ullrich Jahn Nové syntetické přístupy k biologicky aktivním derivátům tetrahydrofuranu
Dr. habil. Ullrich Jahn Vývoj totální syntézy bioaktivních polycyklických perhydroindolových alkaloidů
Dr. habil. Ullrich Jahn Nové přístupy k totální syntéze bioaktivních prenylovaných indolových alkaloidů
Dr. habil. Ullrich Jahn Nové SET (Single Electron Transfer) oxidanty a jejich aplikace v (asymetrických) oxidativních reakcích enolátů
Ing. Dominik Rejman, CSc. Lipofosfonoxiny – nové látky s antibakteriálními účinky
Ing. Dominik Rejman, CSc. Azanukleotidy – syntéza a biologické vlastnosti
Ing. Ivan Rosenberg, CSc. Syntéza a studium analogů nukleosidů a nukleotidů s heterocykly místo pentofuranosového cukerného kruhu
Ing. Ivan Rosenberg, CSc. Syntéza a studium vlastností nových typů fosfonátových internukleotidových vazeb s vynucenou konformací
Mgr. Filip Teplý, Ph.D. Helquaty: více než jen zajímavé hračky pro stereochemiky
Mgr. Filip Teplý, Ph.D. Pestrobarevné helquaty: dvojnásobně pozitivní barviva
Mgr. Filip Teplý, Ph.D. Funkcionalizované helquaty: syntéza a aplikace
Mgr. Radim Nencka, Ph.D. Nová nukleosidová a nenukleosidová antivirotika
RNDr. Ivo Starý, CSc. Syntéza rozsáhlých aromatických systémů pro studium samoskladby v roztocích a na povrchu
RNDr. Ivo Starý, CSc. Syntéza helikálně chirálních ligandů a jejich využití v enantioselektivní katalýze pomocí tranzitních kovů
RNDr. Ivo Starý, CSc. Funkční molekulární struktury založené na donor-akceptorových interakcích
RNDr. Marcela Krečmerová, CSc Syntéza strukturně modifikovaných 5-azacytosinových nukleosidů a jejich acyklických analogů jako potenciálních hypomethylačních agens pro epigenetickou terapii nádorů
RNDr. Václav Čeřovský, CSc. Nové antimikrobiální peptidy z přírodních zdrojů a studium mechanismu jejich účinku
1-40