People

Name Tichá Anežka
Position Ph.D. Student
Anežka Tich

Anežka Tichá

Ph.D. Student


Intramembrane proteolytic systems - Stříšovský' Lab
Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the CAS
Flemingovo nám. 2, CZ-166 10 Prague 6, Czech Republic

☎: (+420) 220 183 288