People

Name Trávníčková Květa
Position Student
Květa Trávníčková

Květa Trávníčková

Student


Intramembrane proteolytic systems - Stříšovský' Lab
Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the CAS
Flemingovo nám. 2, CZ-166 10 Prague 6, Czech Republic

☎: (+420) 220 183 288