People

Name Poláchová Edita
Position Ph.D. Student
Edita Poláchová

Edita Poláchová

Ph.D. Student


Intramembrane proteolytic systems - Stříšovský' Lab
Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the CAS
Flemingovo nám. 2, CZ-166 10 Prague 6, Czech Republic

☎: (+420) 220 183 288