Lidé

Analytical group
1-25
Jméno Pozice
Stříšovský Kvido Vedoucí juniorské výzkumné skupiny
Collis Blanka Postdoktorandka
Johnson Nicholas Postdoktorand
Began Jakub Doktorand
Poláchová Edita Doktorandka
Škerle Jan Doktorand
Tichá Anežka Doktorandka
Rampírová Petra Odborný pracovník
Stančev Stančo Odborný pracovník
Boháčová Šárka Studentka
Deylová Anna Studentka
Kučerová Jolana Studentka
Trávníčková Květa Studentka
1-25