StrukturaCentrum vývoje originálních léčivUčastníci projektu 

Učastníci projektu
ŽADATEL


logo

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

[ www.uochb.cz ]
  
  

PARTNEŘI


logo

APIGENEX s.r.o.

[ www.apigenex.com ]
logo

MediTox s.r.o.

[ meditox.cz ]
logo

Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

[ www.biomed.cas.cz ]
logo

IOCB TTO s.r.o.

[ www.iocb-tto.cz ]
logo

Palackého univerzita v Olomouci

[ www.upol.cz ]
logo

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

[ www.iem.cas.cz ]
logo

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

[ www.vscht.cz/ ]