2012

Maletínská L., Pýchová M., Holubová M., Blechová M., Demianová Z., Elbert T., Železná B.:
Characterization of new stable ghrelin analogs with prolonged orexigenic potency.
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics 340: 781-786, 2012.