SpolupráceProf. Christian Holscher
Lancaster University, Lancaster, Velká Británie
Studium Abeta (amyloid beta peptid) patologie na zvířecím modelu neurodegenerace

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Metabolické parametry v modelech diabetu a obezity

MUDr. Josef Zicha, DrSc.
Fyziologický ústav AV ČR, oddělení Experimentální hypertenze
Regulace příjmu potravy a tlaku krve u potkanů

MUDr. Jan Kopecký, DrSc.
Fyziologický ústav AV ČR, Biologie tukové tkáně
Regulace výdeje energie v modelech obezity

Doc. MUDr. Jaroslav Blahoš, Ph.D.
Ústav molekulární genetiky AV ČR, oddělení Molekulární farmakologie
Buněčná signalizace, GPCR receptory

Ing. Marek Kuzma, Ph.D.
Mikrobiologický ústav AV ČR, oddělení Molekulární struktury látek
Metabonomika v moči u modelů obezity a diabetu

Doc. Dr. RNDr. David Sýkora
VŠCHT Praha, katedra Analytické chemie
Stanovení lipopeptidů v plasmě pomocí LC-MS

Doc. Zdenko Pirník, Ph.D., RNDr. Alexander Kiss, DrSc.
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava, Slovensko
Imunohistochemie v mozku myší a potkanů

Dr. Marie-Christine Galas
Alzheimer and Tauopathies group INSERM U1172, Lille, France
Studium hyperfosforylace Tau proteinu v modelech neurodegenerace

Prof. Jean Martinez, Prof. Jean-Alain Fehrentz
IBMM - UMR5247 CNRS - University of Montpellier 1 - University of Montpellier 2, Montpellier, France
Nepeptidové analogy ghrelinu