ÚvodPh.D. studium na ÚOCHBArchiv - 2014Organická chemie

Organická chemie

Školitel Doc. Ing. Michal Hocek, CSc. DSc.
Skupina

Michal Hocek

Téma Reakce ve velkém žlábku DNA
Fakulta FCHT / FPBT VŠCHT, PřF UK
Anotace

Anotace:
Budou připravovány DNA nesoucí reaktivní skupiny ve velkém žlábku polymerasovou inkorporací modifikovaných nukleosid trifosfátů. Dále budou studovány bioorthogonální reakce těchto funkčních skupin v DNA, zejména cross-linkování s proteiny nebo reakce měnící velikost připojeného substituentu pro přepínání či spouštění interakcí DNA s proteiny.

Klíčové citace:
1. Raindlová, V.; Pohl, R.; Šanda, M.; Hocek, M. "Direct polymerase synthesis of reactive aldehyde-functionalized DNA and its conjugation and staining with hydrazines" Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 1064-1066.
2. Macíčková-Cahová, H.; Hocek, M. " Cleavage of adenine-modified functionalized DNA by type II restriction endonucleases" Nucleic Acids Res. 2009, 37, 7612-7622.
3. Kielkowski, P.; Macíčková-Cahová, H.; Pohl, R.; Hocek, M. "Transient and switchable (triethylsilyl)ethynyl protection of DNA against cleavage by restriction endonucleases" Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 8727-8730.
4. Dadová, J.; Orság, P.; Pohl, R.; Brázdová, M.; Fojta, M.; Hocek, M. "Vinylsulfonamide and acrylamide modification of DNA for cross-linking with proteins" Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 10515-10518.