ÚvodPh.D. studium na ÚOCHBArchiv - 2014Organická chemie

Organická chemie

Školitel Ing. Zlatko Janeba, Ph.D.
Skupina

Zlatko Janeba

Téma Analogy nukleosidů a nukleotidů s novými typy nepřirozených bází
Fakulta FCHT / FPBT VŠCHT, PřF UK
Anotace

Náplní projektu je syntéza a studium biologických vlastností nových nepřirozených nukleobází a odpovídajích analogů nukleosidů a nukleotidů. Nové analogy nukleotidů mohou být následně inkorporovány do oligonukleotidů či nukleových kyselin pro následné aplikace v chemické biologii.