ÚvodPh.D. studium na ÚOCHBArchiv - 2014Organická chemie

Organická chemie

Školitel Mgr. Filip Teplý, Ph.D.
Skupina

Filip Teplý

Téma Pestrobarevné helquaty: dvojnásobně pozitivní barviva
Fakulta FCHT / FPBT VŠCHT, PřF UK
Anotace

Helquaty jsou dvojnásobně pozitivní helikální systémy (Chem. Eur. J. 2009, 15, 1072; Chemické Listy 2011, 105, 506). Tyto dikationické látky představují strukturní hybridy helicenů a viologenů. Cílem tohoto doktorského projektu je vyvinout syntézu série helquatových barviv. Naše úsilí v této oblasti bude založeno na hypotéze, že křížení privilegované chemie viologenů a helicenů s chemií barviv povede ke zrodu velmi zajímavých a aplikovatelných poznatků.