ÚvodPh.D. studium na ÚOCHBArchiv - 2014Organická chemie

Organická chemie

Školitel Mgr. Filip Teplý, Ph.D.
Skupina

Filip Teplý

Téma Funkcionalizované helquaty: syntéza a aplikace
Fakulta FCHT / FPBT VŠCHT, PřF UK
Anotace

Nedávno jsme představili helquaty (Chem. Eur. J. 2009, 15, 1072; Chemické Listy 2011, 105, 506). Tyto helikální dikationty jsou strukturními hybridy helicenů a viologenů. Abychom prozkoumali slibný potenciál helquatů, je nutné vyvinout strategii jak zavést na jejich skelet užitečné funkční skupiny. Cílem tohoto doktorského projektu je příprava série funkcionalizovaných helquatů. Budou rovněž designovány experimenty směřující k aplikacím připravených látek. Naše úsilí v této oblasti bude založeno na hypotéze, že křížení privilegované chemie viologenů a chemie helicenů povede ke zrodu velmi zajímavých a aplikovatelných poznatků.