ÚvodPh.D. studium na ÚOCHBArchiv - 2014Organická chemie

Organická chemie

Školitel Dr. habil. Ullrich Jahn
Skupina

Ullrich Jahn

Téma Tandemové konjugované adice/cykloadice organokovových činidel
Fakulta FCHT / FPBT VŠCHT, PřF UK
Anotace

V tomto projektu budou vyvíjeny nové tandemové procesy spojucí asymetrické konjugované adice a 1,3-dipolární cykloadice. Tato metodologie umožní syntézu funkcionalizovaných nasycených  karbocyklů a heterocyklů v jediném kroku. Bude ověřena využitelnost reakcí při syntéze polycyklických látek s cílem syntetizovat přírodní produkty (např. alkaloidy či terpeny) a nepřírodní peptidy co nejkratší cestou.