ÚvodPh.D. studium na ÚOCHBArchiv - 2014Organická chemie

Organická chemie

Školitel Dr. habil. Ullrich Jahn
Skupina

Ullrich Jahn

Téma Epidithiodiketopiperazinové alkaloidy – přístupy k totální syntéze
Fakulta FCHT / FPBT VŠCHT, PřF UK
Anotace

Epidithiodiketopiperazinové alkaloidy jsou metabolity hub, které mají širokou škálu biologické aktivity. Cílem projektu je vývoj jejich krátké syntézy (na příkladu gliotoxinu) s vysokým výtěžkem a syntéza analog.