ÚvodPh.D. studium na ÚOCHBArchiv - 2014Organická chemie

Organická chemie

Školitel Dr. habil. Ullrich Jahn
Skupina

Ullrich Jahn

Téma Nové přístupy k totální syntéze bioaktivních prenylovaných indolových alkaloidů
Fakulta FCHT / FPBT VŠCHT, PřF UK
Anotace

Prenylované indolové alkaloidy z půdních a mořských mikroorganismů vykazují široké spektrum důležitých biologických aktivit. Jejich rozmanitá struktura z nich činí vhodné kandidáty pro vývoj nových syntetických metod. V tomto projektu budou vyvinuty nové radikálové přístupy a metody elektronového přenosu. To umožní účinnou a přímou syntézu přírodních látek, jako je (+)-stephacidin A.