ÚvodPh.D. studium na ÚOCHBArchiv - 2014Organická chemie

Organická chemie

Školitel Doc. Ing. Michal Hocek, CSc. DSc.
Skupina

Michal Hocek

Téma Syntéza fluorescenčně-značených nukleosid trifosfátů a enzymatická konstrukce značených nukleových kyselin pro studium jejich interakcí s proteiny
Fakulta FCHT / FPBT VŠCHT, PřF UK
Anotace

Budou připravovány nové modifikované nukleosid trifosfáty (NTP) a studovány jejich polymerasami katalyzované inkorporace do oligonukleotidů a DNA. Modifikace na bázi budou zaměřeny na fluorescenční skupiny sensitivní na změny okolí (solvatochromní skupiny nebo molekulární rotory). Bude studována interakce těchto modifikovaných nukleových kyselin s vybranými proteiny vážícími DNA (např. restrikčními endonukleázami, DNA methyl-transferasami, transkripčními faktory apod.).

Klíčové citace:
1. Riedl, J.; Pohl, R.; Rulíšek, L.; Hocek, M. "Synthesis and Photophysical Properties of Biaryl-Substituted Nucleos(t)ides. Polymerase Synthesis of DNA Probes Bearing Solvatochromic and pH Sensitive Dual Fluorescent and 19F NMR Labels" J. Org. Chem. 2012, 77, 1026-1044.
2. Riedl, J.; Pohl, R.; Ernsting, N. P.; Orsag, P.; Fojta, M.; Hocek M. "Labelling of nucleosides and oligonucleotides by solvatochromic 4-aminophthalimide fluorophore for studying DNA-protein interactions" Chem. Sci. 2012, 3, 2797-2806.
3. Riedl, J.; Ménová, P.; Pohl, R.; Orság, P.; Fojta, M.; Hocek, M. "GFP-like fluorophores as DNA labels for studying DNA-protein interactions" J. Org. Chem. 2012, 77, 8287-8293.