ÚvodPh.D. studium na ÚOCHBArchiv - 2014Organická chemie

Organická chemie

Školitel Mgr. Petr Cígler, Ph.D.
Skupina

Petr Cígler

Téma Modulární povrchové architektury na diamantových nanočásticích
Fakulta PřF UK, VŠCHT
Anotace

Fluorescenční nanodiamanty jsou biokompatibilní nanočástice s neomezeně fotostabilní fluorescencí. Nalézají uplatnění v oblasti biomedicíny a diagnostiky chorob a představují novou platformu pro konstrukci nanosenzorů a biosenzorů. Ačkoliv je popsána řada cest k jejich přímé modifikaci, jejich povrchová chemie a možnosti výstavby sofistikovaných molekulárních konstruktů na jejich povrchu jsou teprve v počátcích. 

Disertační práce bude zaměřena na přípravu a fyzikální a fyzikálně-chemická studia nových nanočástic na bázi fluorescenčních nanodiamantů. Konkrétně budou studována tato dílčí témata:

- příprava monodisperzních fluorescenčních nanodiamantů nesoucích hydrofobní monovrstvy a lipidické dvojvrstvy,
- nalezení podmínek pro dynamickou modifikaci těchto vrstev pomocí lipofilních ligandů
- modifikace nanodiamantů pomocí biokompatibilních kopolymerů: poly(hydroxypropyl)methakrylamidy a polyoxazoliny,
- nové konjugační postupy pro připojení biomolekul na nanodiamanty: oximová ligace a „click“ reakce (azid-alkynová cykloadice) bez katalýzy Cu(I).
- studium fluorescenčního chování nanodiamantů modifikovaných novými architekturami
- analýza fyzikálně-chemických vlastností diamantových nanočástic pomocí quasielastického rozptylu světla, zéta potenciálu, transmisní elektronové mikroskopie, gelové permeační chromatografie a dalších metod.