ÚvodPh.D. studium na ÚOCHBArchiv - 2014Organická chemie

Organická chemie

Školitel RNDr. Ivo Starý, CSc.
Skupina

Ivo Starý

Téma Rozsáhlé aromatické systémy a jejich využití pro samoskladbu na površích a v roztoku
Fakulta FCHT VŠCHT / PřF UK
Anotace

Předmětem disertace je návrh designu a syntéza nových neplanárních polykondenzovaných aromatických systémů. Zamýšlíme vyvinout nové způsoby přípravy komplexních molekul a materiálů odvozených od helicenů přednostně založené na [2+2+2] cyklotrimerizaci alkynů za katalýzy tranzitními kovy se zvláštním zřetelem k přípravě opticky čistých materiálů. Kromě syntézy se disertace zaměří na studium jejich vlastností, především samoskladby.