People

Name Schröpferová Tereza
Position Research Assistant
Tereza Schröpferová

Tereza Schröpferová

Research Assistant


Vrábel Research Group
Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the CAS
Flemingovo nám. 2, CZ-166 10 Prague 6, Czech Republic

☎: (+420) 220 183 379