2015

Plačková P., Hřebabecký H., Šála M., Nencka R., Elbert T., Mertlíková-Kaiserová H.:
Transport mechanisms of a novel antileukemic and antiviral compound 9-norbornyl-6-chloropurine.
Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry 30: 57-62, 2015.

Mejdrová I., Chalupská D., Kögler M., Šála M., Plačková P., Baumlová A., Hřebabecký H., Procházková E., Dejmek M., Guillon R., Strunin D., Weber J., Lee G., Birkus G., Mertlíková-Kaiserová H., Bouřa E., Nencka R:
Highly selective PI4K IIIß inhibitors and structural insight into their mode of action.
Journal of Medicinal Chemistry 58: 3767-3793, 2015.

Dejmek M., Šála M., Hřebabecký H., Dračínský M., Procházková E., Chalupská D., Klíma M., Plačková P., Hájek M., Andrei G., Naesens L., Leyssen P., Neyts J., Balzarini J., Bouøa E., Nencka R.:
Norbornane-based nucleoside and nucleotide analogues locked in North conformation
Bioorganic & Medicinal Chemistry 23: 184-191, 2015.

Česnek M., Jansa P., Šmídková M., Mertlíková-Kaiserová H., Dračínský M., Brust T.F., Pávek P., Trejtnar F., Watts V.J., Janeba Z.:
Bisamidate Prodrugs of 2-Substituted 9-[2-(Phosphonomethoxy)ethyl]adenine (PMEA, adefovir) as Selective Inhibitors of Adenylate Cyclase Toxin from Bordetella pertussis.
ChemMedChem 10: 1351-1364, 2015.

Reyes-Gutiérrez P.E., Jirásek M., Severa L., Novotná P., Koval D., Sázelová P., Vávra J., Meyer A., Císařová I., Šaman D., Pohl R., Štěpánek P., Slavíček P., Coe B.J., Hájek M., Kašička V., Urbanová M., Teplý F.:
Functional helquats: helical cationic dyes with marked, switchable chiroptical properties in the visible region.
Chemical Communication 51: 1583-1586, 2015.

Řehoř I., Lee K.L., Chen K., Hájek M., Havlík J., Lokajová J., Mašát M., Šlegerová J., Shukla S., Heidari H., Bals S., Steinmetz N.F., Cígler P.:
Plasmonic Nanodiamonds: Targeted Core-Shell Type Nanoparticles for Cancer Cell Thermoablation.
Advanced Healthcare Materials 4: 460-468, 2015.

Klečka M., Poštová Slavětínská L., Tloušťová E., Džubák P., Hajdúch M., Hocek M.:
Synthesis and cytostatic activity of 7-arylsulfanyl-7-deazapurine bases and ribonucleosides.
MedChemComm 6: 576-580, 2015.

Nauš P., Caletková O., Perlíková P., Poštová Slavětínská L., Tloušťová E., Hodek J., Weber J., Džubák P., Hajdúch M., Hocek M.:
Synthesis and biological profiling of 6- or 7-(het)aryl-7-deazapurine 4'-C-methylribonucleosides.
Bioorg. Med. Chem. 23: 7422–7438, 2015.

 Teplý F, Hájek M.:
Deriváty helquatů, jejich příprava a použití jako léčiva.
PV 2013-32, Přihlašovatel: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i
4.2. 2015 (CZ 304996)