Biochemie

1-20
  Školitel Téma
Dr. Josef Lazar Polarizační mikroskopie s fotopřepínacími (photoswitchable) fluorescentními proteiny
Dr. Josef Lazar Vývoj geneticky kódovaných optických sond využívajících polarizační mikroskopii
Dr. Lenka Žáková Příprava a charakterizace analogů růstového faktoru IGF-2
Ing. Iva Pichová, CSc. Studium regulace metabolismu u Mycobacterium tuberculosis
Ing. Iva Pichová, CSc. Studium interakcí proteinů z hepatitis viru B s hostitelskými proteiny
PharmDr. Helena Mertlíková Kaiserová, Ph.D. Nové látky s protizánětlivým účinkem
RNDr. Michael Mareš, CSc. Katepsinové proteasy v biomedicíně
RNDr. Václav Kašička, CSc. Studium interakcí (bio)molekul kapilárními elektromigračními metodami
RNDr. Václav Kašička, CSc. Nové elektrolytové systémy pro analýzu, purifikaci a charakterizaci biomolekul a funkčních organických molekul kapilárními a průtokovými elektromigračními metodami
1-20