2016

Kašička V.:
Recent developments in capillary and microchip electroseparations of peptides (2013 - middle 2015).
Electrophoresis 37: 162-188, 2016.

Šolínová V., Mikysková H., Kaiser M. M., Janeba Z., Holý A., Kašička V.:
Estimation of apparent binding constant of complexes of acyclic nucleoside phosphonates with ?-cyclodextrin by affinity capillary electrophoresis.
Electrophoresis 37: 239-274, 2016.

Štěpánová S., Kašička V.:
Recent developments and applications of capillary and microchip electrophoresis in proteomic and peptidomic analyses.
Journal of Separation Science 39: 198-211, 2016.

Tůmová T., Kašička V.:
Analýza a charakterizace biomolekul a biočástic kapilárními elektromigračními metodami.
Bioprospect 26: 25-28, 2016.

Štěpánová S., Kašička V.:
Recent applications of capillary electromigration methods to separation and analysis of proteins.
Analytica Chimica Acta 933: 23-42, 2016.

Štěpánová S., Kašička V.:
Capillary electrophoresis applied to investigation of valinomycin complexes with ammonium and alkali metal ions.
In Tran T., Taverna M. (Eds.) Capillary Electrophoresis of Proteins and Peptides: Methods and Protocols; within the series Methods in Molecular Biology, Vol. 1466, Springer, Humana Press, New York 2016, pp. 219-232.

Růžička M., Koval D., Vávra J., Reyes-Gutiérréz P.E., Teplý F., Kašička V.:
Interactions of helquats with chiral anionic analytes investigated by partial filling affinity capillary electrophoresis.
Journal of Chromatography A 1467: 417-426, 2016.

Konášová R., Dytrtová J., Kašička V.:
Study of solvent effects on stability constant and ionic mobility of dibenzo-crown-6 complex with potassium ion by affinity capillary electrophoresis.
Journal of Separation Science 39: 4429-4438, 2016.

Tůmová T., Monincová L., Čeřovský V., Kašička V.:
Estimation of acidity constants, ionic mobilities and charges of antimicrobial peptides by capillary electrophoresis.
Electrophoresis 37: 3186-3195, 2016.