2016

Křížková K., Chrudinová M., Povalová A., Selicharová I., Collinsová M., Vaněk V., Brzozowski A.M., Jiráček J., Žáková L.:
Insulin-Insulin-like Growth Factors Hybrids as Molecular Probes of Hormone:Receptor Binding Specificity.
Biochemistry 55: 2903-2913, 2016.

Viková J., Collinsová M., Kletviková E., Buděšínský M., Kaplan V., Žáková L., Veverka V., Hexnerová R., Avino R.J.T., Straková J., Selicharová I., Vaněk V., Wright D.W., Watson C.J., Turkenburg J.P., Brzozowski A.M., Jiráček J.:
Rational steering of insulin binding specificity by intra-chain chemical crosslinking.
Scientific Reports 6: 19431, 2016.

Hexnerová R., Křížková K., Fábry M., Sieglová I., Kedrová K., Collinsová M., Ullrichová P., Srb P., Williams C., Crump M.P., Tošner Z., Jiráček J., Veverka V., Žáková L.:
Probing Receptor Specificity by Sampling the Conformational Space of the Insulin-like Growth Factor II C-domain.
Journal of Biological Chemistry 291: 21234-21245, 2016.

Fabre B., Pícha J., Vaněk V., Selicharová I., Chrudinová M., Collinsová M., Žáková L., Buděšínský M., Jiráček J.:
Synthesis and Evaluation of a Library of Trifunctional Scaffold-Derived Compounds as Modulators of the Insulin Receptor.
ACS Combinatorial Science 18: 710–722, 2016.