Biochemie

1-20
  Školitel Téma
RNDr. Jiří Vondrášek, CSc. Alosterická komunikace v rámci chimerních dvoudoménových proteinů obsahujících PDZ3 doménu a jejich interakce.
RNDr. Lenka Maletínská, CSc. Úloha stabilních analogů anorexigenních neuropeptidů v metabolickém syndromu
RNDr. Michael Mareš, CSc. Katepsinové proteasy v biomedicíně
RNDr. Václav Kašička, CSc. Studium interakcí biomolekul kapilárními elektromigračními metodami
1-20