2017

Macháčková K., Collinsová M., Chrudinová M., Selicharová I., Pícha J., Buděšínský M., Vaněk V., Žáková L., Brzozowski A.M., Jiráček J.:
Insulin-like growth factor 1 analogs clicked in the C domain: chemical synthesis and biological activities.
Journal of Medicinal Chemistry 60: 10105–10117, 2017.

Jiráček J., Žáková L.:
Structural perspectives of insulin receptor isoform-selective insulin analogs.
Frontiers in Endocrinology 8: 167, 2017.

Palivec V., Viola C.M., Kozak M., Ganderton T.R., Křížková K., Turkenburg J.P., Halušková P., Žáková L., Jiráček J.*, Jungwirth P.*, Brzozowski A.M.*:
Computational and Structural Evidence for Neurotransmitter-mediated Modulation of the Oligomeric States of Human Insulin in Storage Granules.
Journal of Biological Chemistry 292: 8342-8355, 2017.

Pícha J., Buděšínský M., Macháčková M., Collinsová M., Jiráček J.*:
Optimized syntheses of Fmoc azido amino acids for the preparation of azidopeptides.
Journal of Peptide Science 23: 202-214, 2017.