ÚvodNadační fond M. RoeselovéGrant M. Roeselové

Pamětní grant Martiny Roeselové


Pravidla udělování grantu

 

Kdo může žádat o grant

O udělení nadačního příspěvku známého jako Pamětní grant Martiny Roeselové mohou žádat fyzické osoby, a to Ph.D. studenti a studentky nebo postdoktorandky a postdoktorandi, kteří pečují o dítě předškolního věku a zároveň se chtějí aktivně věnovat vědecké práci v oboru přírodních věd na univerzitě či neuniverzitním vědeckém pracovišti v České republice.

 

Jak žádat

Žádost o udělení příspěvku musí být v angličtině a musí obsahovat:

  • plán výzkumu po dobu jednoho roku (1–2 strany)
  • popis rodinné situace a plánovaný způsob využití příspěvku (max. 1 strana)
  • strukturovaný životopis žadatelky/žadatele s kompletním seznamem publikací a konferenčních prezentací (max. 3 strany)
  • doporučující dopis od školitele či přímého nadřízeného žadatelky/žadatele.

Kompletní písemnou žádost o přidělení grantu včetně všech požadovaných příloh je třeba zaslat na email: info@nfmr.cz.

Žádosti o grant pro následující rok se přijímají vždy do 30. září běžícího roku. Správní rada rozhoduje o přiznání grantů na základě doporučení Hodnotící komise vždy do 30. listopadu a o svém rozhodnutí neprodleně informuje žadatele. Rozhodnutí správní rady je konečné.

 

Poskytnutí Pamětního grantu

Nadační příspěvek Pamětní grant Martiny Roeselové se uděluje ve výši 120.000 Kč na jeden kalendářní rok.

Příspěvek je poskytován ve třech splátkách. První splátka ve výši 50 % příspěvku je splatná do 30 dnů po podpisu smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. Druhá splátka ve výši 40 % se vyplácí po 6 měsících a po předložení zprávy o způsobu použití nadačního příspěvku. Třetí splátka ve výši zbývajících 10 % příspěvku je vázána na předložení závěrečné písemné zprávy, kterou jsou držitelé grantu povinni podat do dvou měsíců po skončení podpory.

Úspěšní žadatelé rovněž souhlasí s použitím svého jména a dalších informací v souvislosti s Nadačním fondem a jeho propagací.

 

Hodnotící komise

Žádosti o udělení Pamětního grantu Martiny Roeselové posuzuje nezávislá komise, která poskytuje své stanovisko Správní radě rozhodující posléze o přiznání grantu.

Členy hodnotící komise jsou:

  • prof. Pavel Jungwirth (ÚOCHB AV ČR)
  • prof. Barbara Finlayson-Pitts (University of California, Irvine)
  • prof. Benny Gerber (Hebrew University, Jerusalem)
  • Dr. Pavlína Řezáčová (ÚOCHB AV ČR)
  • prof. Jitka Ulrichová (Palackého Univerzita v Olomouci)
  • Bc. David Roesel (FJFI ČVUT)