ÚvodDny otevřených dveří Tematické bloky pro veřejnost

Tematické bloky pro veřejnost


Na úterý 7. listopadu a středu 8. listopadu jsme připravili tematické bloky pro veřejnost, které spojují výklad, science show a exkurzi do laboratoře.

Vzhledem k velmi omezené kapacitě je nutné se na tyto bloky registrovat předem, a to e-mailem na dana.rackova@uochb.cas.cz či telefonicky na 220 183 580.
Úterý 7. listopadu, 16:00-18:00

HIV a hepatitida B – Co se skrývá uvnitř virů a jak proti nim bojujeme?
Chcete vědět, co ukrývá virus uvnitř své virální obálky? Seznámíme vás s tím, jakým způsobem v našich laboratořích studujeme chování HBV (virus hepatitidy B) v napadené buňce či jak zkoumáme chemické složení genetického materiálu viru HIV. Naše práce by v budoucnu mohla pomoci při vývoji nových typů sensorů virálních infekcí nebo vakcín.


Středa 8. listopadu, 16:00-18:00

Bílkoviny prostřednictvím nejnovějších technologií
Bílkoviny mají v organismu různé funkce, které jsou podmíněné jejich strukturou. Znalost struktury je tak důležitá pro pochopení funkce bílkovin a může pomoci například při návrhu léků. Naše pracoviště vyvinulo unikátní mikroskopickou techniku, dvoufotonovou polarizační mikroskopii, kterou je možno sledovat, jak se mění tvar molekul bílkovin v živých buňkách. Seznámíme vás také se současnými metodami sekvenování genomu a hledání genů až na úroveň produkce proteinů a jejich struktury a funkce.