HomeOpen House DaysSobotní program pro veřejnostVždy v celou hodinu

Vždy v celou hodinu


NMR a EPR spektroskopie v organické chemii a biochemii (exkurze, vhodné i pro nejmenší návštěvníky)
NMR a EPR spektroskopie jsou v dnešní době jedny z klíčových metod strukturní analýzy. Umožňují ověřit strukturu produktů organické syntézy, sledovat on-line její průběh, monitorovat prostorovou strukturu bílkovin a jejich interakce se substráty. Slouží ke stanovení struktury nových látek izolovaných z přírodních materiálů, ať už rostlinné či živočišné povahy.

Co skrývá virus? (experiment, prezentace)
Chcete vědět, co ukrývá virus uvnitř své virální obálky? V naší laboratoři zkoumáme chemické složení genetického materiálu, např. viru HIV. Z viru izolujeme jeho RNA a tu analyzujeme pomocí hmotnostní spektroskopie a zjišťujeme, zda je jeho genetická informace dekorována molekulami o různém významu, které viru pomáhají při nákaze hostitele. Odhalení nových modifikací virálního genomu by v budoucnu mohlo pomoci při vývoji nových typu sensorů virálních infekcí nebo vakcín.

Imunita, antibiotika a antimikrobiální peptidy (experiment, prezentace)
V souvislosti se stále častějším výskytem rezistence vůči antibiotikům se intenzivně hledají nové látky, které by mohly nahradit stávající antibiotika, nebo by mohly zesilovat jejich účinek při společném podání. Peptidy jsou složité organické sloučeniny složené z aminokyselin. V naší laboratoři zkoumáme antimikrobiální peptidy, které jsou důležitou součástí imunitního systému všech živočichů i rostlin.

iBodies: chytré nanočástice (nejenom) pro cílenou léčbu rakoviny (přednáška, exkurze po laboratořích)
Představíme vám polymerní částice z nanosvěta, které jednou snad budou sloužit k léčbě rakoviny prostaty. Už nyní však tyto nanočástice představují neocenitelný nástroj pro nás vědce, jelikož nám umožňují zobrazovat konkrétní bílkoviny na povrchu buněk či tyto bílkoviny izolovat z krve a jiných tkání. Ukážeme vám jejich „práci“ pod konfokálním mikroskopem a vysvětlíme mechanismus jejich účinku.

Chemistry in colours (excursion)
You will take part in everyday life of laboratory and will perform the simplest experiments, where fluorescent molecules will be presented. These molecules can be obtained by preparative organic synthesis, so we will follow the Molecular design, perform a simple colourful reaction, analyse the mixture, show dyes with yellow, green, red fluorescence, and will show the technique to separate their mixtures. (The excursion to the laboratory will be in English)

Molekuly proti krev sajícím parazitům (přednáška, exkurze po laboratořích)
Zabýváme se enzymy, které potřebují paraziti pro trávení lidské krve. Cílem naší práce je zjistit, jak tyto enzymy fungují, a připravit účinné molekuly, které blokují jejich funkci a mohou být využity jako antiparazitární léčiva. Studujeme jednak evropská klíšťata přenášející boreliózu a encefalitidu, jednak tropické krevničky způsobující bilharziózu, kterou je na světě nakaženo přes 200 milionů lidí.


[zpět]