Vždy ve čtvrt


Za tajemstvím hmoty (exkurze po laboratořích, ukázka práce s přístroji, vhodné i pro nejmenší návštěvníky)
Každý předmět pocházející z přírody nebo nově připravený člověkem je tvořen hmotou, jejíž vlastnosti a složení nemusí být na první pohled zřejmé. Jakákoliv neznámá hmota však sama v sobě nese skrytou informaci o svých vlastnostech. Je na nás, abychom vhodným způsobem tuto informaci vybudili a dokázali jí porozumět. V naší laboratoři k získání našim smyslům nepřístupných informací používáme chemické reakce a fyzikální působení – hmota je vybuzována rentgenovým zářením (za studena) nebo indukčním ohřevem na teplotu srovnatelnou s teplotou na povrchu hvězd a vysílá pak vlastní charakteristické záření, ve kterém je zakódována informace o přítomnosti a množství jednotlivých prvků. Přijďte porozumět jednomu z jazyků vesmíru!

Steroidy trochu jinak – aneb Když příběh začíná u geniálního mozku a ne u velkých svalů (přednáška, exkurze po laboratořích)
Když se řeknou steroidy, většina z nás si představí Arnolda Schwarzeneggera či Pamelu Anderson. A pak také všichni vědí, že cholesterol, patřící také mezi steroidy, je ten největší ďábel a zabiják. Na oddělení steroidních inhibitorů se dozvíte, že steroidy umí být i „hodné a léčivé“. Povíme vám, jak steroidy fungují v lidském těle, jak steroidní sloučeniny fungují při stresu, učení, agresi, strachu nebo spánku a také jakými metodami se tyto vlivy studují.

Babiččina zahrádka aneb Jak se pěstují buňky (ukázka, pozorování pod mikroskopem)
Pěstování (kultivace) buněk mimo živý organismus v laboratorních podmínkách je významným nástrojem pro vývoj nových léčiv. Ukážeme vám a vysvětlíme, v jakých podmínkách jsou buněčné kultury šťastné, co jim škodí a co dělat, když buňky přes všechnu snahu onemocní. Co je mykoplazma a jak zjistíme, že se zabydlela právě u nás? Přijďte nahlédnout do naší buněčné zahrádky! Součástí ukázky je pozorování buněčných kultur pod mikroskopem.

Elektroforéza: Jak třídíme DNA podle velikosti (ukázka)
Společně pochopíme, co to je DNA a proč je důležitá v molekulární biologii. Poté se budeme věnovat elektroforéze a vysvětlíme si, na jakém principu funguje. Ukážeme vám obrázky gelů a vyzkoušíme, jak se pracuje s minimálním objemem při nanášení vzorků na gely.

Jak zjistit, co je ve zkoumaném vzorku? (exkurze)
Při prohlídce našich laboratoří shlédnete několik spektrometrů, které jsou využívány pro analýzy různých typů sloučenin (těkavých látky, léčiv, lipidů, peptidů, proteinů a dalších). Předvedeme vám dávkování vzorků do přístrojů, měření a zpracování dat. Vysvětlíme vám, jak je možné identifikovat odlišné látky z naměřených spekter.

Chemie pro chytré hlavy (experiment)
Ukážeme vám chemii času - oscilační reakce, chemii světla, chemii explozivní polymerizace a další netradiční experimenty.


[zpět]