Vždy v půl


Kalamajka MYC MYC MYC (experiment, ukázka, vhodné i pro nejmenší návštěvníky)
Smrtící tanec rakovinných buněk je závislý na bílkovině MYC. Vyvíjíme molekuly, které mají tvorbu této bílkoviny omezit prostřednictvím interakce s DNA. Vysvětlíme vám, jak takové molekuly hledáme a proč je to zajímavé a důležité.

Peptidy v léčbě obezity, diabetu a neurodegenerace (experiment, prezentace)
Peptidy, které se účastní regulace příjmu potravy, ovlivňují energetickou rovnováhu celého organismu. Některé z nich snižují příjem potravy a zlepšují glukózovou toleranci, a proto by mohly být potenciálními léky pro obezitě a diabetu. Na našem oddělení testujeme stabilní analogy těchto peptidů a snažíme se najít mechanismus jejich účinku na buňkách a v modelech obezity u myší a potkanů. Zkoumáme jejich účinky na tukovou tkáň i v centrálním nervovém systému.

Nanočástice pro medicínu (ukázka, prezentace)
V laboratoři syntetické nanochemie se setkáte s miniaturními krystaly diamantu, nanoúlomky zlata nebo bílkovinnými obaly virů. Konstruujeme z nich nové typy nanočástic, jakési nanošperky, které by mohly v blízké budoucnosti zdobit rakovinné buňky a pomoci tak při diagnostice a léčbě rakoviny. Náš výzkum se volně pohybuje na rozhraní organické a anorganické chemie, fyziky, biochemie a biologie.

Vůně a smrady chemie (ukázka)
V naší laboratoři vás provedeme senzorickým poznáváním voňavých a páchnoucích chemických látek. Pachy v přírodě se vyskytujících sloučenin budete moci porovnat s předměty (listy, plody, kůra apod.), které je přirozeně obsahují. Seznámíme vás také s principy, díky nimž jsou tyto látky voňavé či smradlavé.

Insulin (přednáška)
Přednáška o vlastnostech insulinu, jeho přirozených funkcích v organismu, jeho roli při vzniku diabetu a jeho použití při léčbě diabetu.

Mikroanalýza léčiv elektromigračními metodami (experiment, ukázka)
Předvedeme, jak fungují unikátní přístroje vlastní konstrukce pro vysoce účinné a vysoce citlivé kapilární elektromigrační metody. Vysvětlíme principy jednotlivých metod a ukážeme jejich využití pro mikroanalýzu a charakterizaci léčiv i jiných biologicky aktivních látek, např. aminokyselin, peptidů, bílkovin, nukleotidů a nukleosidů působících jako hormony, enzymy, antigeny, protilátky, antibiotika a antivirotika.


[zpět]