HomeOpen House DaysSobotní program pro veřejnostVždy ve tři čtvrtě

Vždy ve tři čtvrtě


Protinádorové nukleosidy a upravená DNA pro využití v diagnostice (experiment, ukázka, vhodné i pro nejmenší návštěvníky)
Představíme vám naše projekty v oblasti vývoje protinádorových nukleosidů a v chemické biologii modifikovaných nukleových kyselin. Vysvětlíme, jak můžeme chemickou modifikací stavebních kamenů nukleových kyselin (nukleosidů a nukleotidů) docílit požadovaného efektu (např. inhibice klíčových enzymů nebo naopak příprava substrátů pro enzymovou inkorporaci a příprava modifikované DNA nebo RNA nesoucí např. fluorescenční značky nebo reaktivní skupiny). Na závěr ukážeme experiment s chemiluminiscencí (rozsvícení roztoků vyzařujících světlo různých barev).

Architektura a design budov ÚOCHB (prohlídka)
Unikátní prohlídka budov ústavu a netradiční pohled na design některých místností s výkladem architektů, kteří stáli u rekonstrukce staré budovy i u výstavby naší nové budovy

Zákeřný virus hepatitidy B (přednáška s ukázkou experimentu)
Virus hepatitidy B (HBV) je původcem chronické hepatitidy B, která může vést k jaterní cirhóze nebo až k rakovině jater. Seznámíme vás s tím, jakým způsobem v naší laboratoři studujeme chování HBV v napadené buňce. HBV využívá celou řadu buněčných proteinů pro svou úspěšnou replikaci, a tím i následné rozšíření. Identifikací těchto proteinů můžeme objevit slabá místa v replikačním cyklu HBV. Součástí je i krátká prezentace některých zajímavých technik a přístrojů, které používáme při naší práci.

Click-chemie na cestě za další generací léčiv (experiment, ukázka)
Organické reakce se běžně provádí ve zkumavkách nebo v baňkách. Podařilo se nám vyvinout takové reakce, které je možné provádět i v živých organismech v reálném čase (tzv. click-chemie), což nám poskytuje jedinečný nástroj pro vývoj další generace léčiv a diagnostických nástrojů. Tento výzkum by mohl v budoucnu poskytnout účinnější léčbu různých závažných onemocnění a pomoci tak milionům pacientů po celém světě. Na modelových experimentech vám ukážeme, jak je možné rozsvítit takové buňky a jak to vůbec všechno funguje.

Širokospektrá antivirotika v boji proti RNA virům (experiment, ukázka)
Připravujeme nové látky, širokospektrá antivirotika, které dokáží účinně zamezit šíření a množení jednoduchých RNA virů. Našim cílem jsou lidské enzymy (kinasy), které slouží viru jako továrny replikace. Pomocí nových inhibitorů lidských kinas bychom mohli vyléčit hned několik onemocnění způsobených RNA viry najednou.

Struktura molekul a infračervená spektroskopie (ukázka)
Chemické složení molekul lze určit pomocí řady spektroskopických technik. V naší laboratoři k tomu využíváme infračervené a viditelné světlo a patřičné spektroskopické techniky. Názorně vám předvedeme princip vibrační spektroskopie, experimentální možnosti této spektroskopie a její využití pro určení chemické struktury molekul. Také se seznámíme s méně známou, zato však zajímavou a důležitou spektroskopií cirkulárního dichroismu, která umožňuje studovat chirální molekuly, odlišit optické izomery a určit jejich prostorové uspořádání.


[zpět]