ÚvodTýden vědy a techniky '18DOD pro veřejnost 

Den otevřených dveří pro veřejnost


Brány Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR se široké veřejnosti otevřou v sobotu 10. listopadu 2018 od 9:00 do 16:00. V průběhu dne bude v našem ústavu otevřeno několik daesítek laboratoří s vlastním programem pro návštěvníky všech věkových kategorií. Tematické exkurze a přednášky (s výjimkou průběžného programu na druhé straně) se opakují pravidelně každou hodinu od 9 do 16 hod. vždy ve stanovený čas.


Jak vše probíhá

  • Exkurze a přednášky ve vědeckých skupinách začínají vždy po 5 minutách v předem stanovený čas a trvají zhruba 30 minut (někdy se však mohou prodloužit v případě většího počtu otázek návštěvníků).
  • Jednotlivé exkurze mají omezenou kapacitu, většinou max. 13 lidí.
  • Exkurze jsou zpravidla interaktivní, věkově neomezené, otevřené diskusi a po dohodě celé skupiny mohou probíhat také v angličtině.
  • Vstup zdarma

Změna programu vyhrazena
Exkurze a přednášky

VŽDY OD XX:00
Jak se vyhnout post-antibiotické éře?
Bakteriální rezistence dramaticky narůstá a zároveň počet nových schválených antibiotik klesá. Co s tím můžeme dělat? A jak se na řešení podílí skupina našich vědců?

Steroidy trochu jinak—aneb když příběh začíná u geniálního mozku a ne velkých svalů
Když se řekne steroidy, většina z nás si představí Arnolda Schwarzeneggera či Pamelu Anderson. A pak taky všichni vědí, že cholesterol je ten největší ďábel a zabiják. Na oddělení Steroidních inhibitorů se dozvíte, že steroidy umí být i „hodné a léčivé“. Povíme vám, jak steroidy fungují v lidském těle. Dále vysvětlíme, jak steroidní sloučeniny fungují při stresu, učení, agresi, strachu nebo spánku, a popíšeme, jakými metodami se tyto vlivy studují.


VŽDY OD XX:05
Buněčná zahrádka (doporučeno také pro děti)
Pěstování buněk mimo živý organismus v laboratorních podmínkách je významným nástrojem pro vývoj nových léčiv. Ukážeme si a vysvětlíme, v jakých podmínkách jsou buněčné kultury šťastné, co jim škodí a jaké metody a přístroje nám pomáhají ke zjištění účinnosti nových molekul. Přijďte nahlédnout do naší buněčné zahrádky, součástí ukázky je i pozorování buněčných kultur pod mikroskopem.

Vývoj protinádorových nukleosidů (doporučeno také pro děti)
Srozumitelnou interaktivní formou vám představíme vývoj tzv. protinádorových nukleosidů a ukážeme vám s nimi několik experimentů ze všedního dne organického chemika, které si budete moci také sami vyzkoušet. Na závěr si rozsvítíme pomocí chemiluminiscence.


VŽDY OD XX:10
Je tuberkulóza nebezpečná i dnes?
Bakterií Mycobacterium tuberculosis (Mtb), která je původcem tuberkulózy, jsou na světě latentně infikovány více než 2 miliardy lidí, u nichž hrozí rozvinutí této život ohrožující choroby. Tato bakterie používá důmyslné mechanismy, které jí umožňují skrýt se před imunitním systémem hostitele. Náš výzkum je zaměřen na změny metabolismu nukleových kyselin v různých stádiích infekce Mtb. Seznámíte se s „důmyslností“ mykobakterií a s postupy našeho výzkumu zahrnujícími genetickou analýzu, molekulární modelování atd.

NMR and EPR— špioni ve světě molekul
Když se řekne „magnetická rezonance“, asi každý si vybaví zařízení, které používají lékaři k zobrazování lidského těla při odhalování nejrůznějších neduhů. Stejná metoda slouží chemikům při odhalování struktury neznámé látky. V laboratoři nukleární magnetické resonance (NMR) a elektronové paramagnetické resonance (EPR) vám vysvětlíme, jak lze při zkoumání struktury látek využít magnetických vlastností jader a elektronů. Ukážeme vám silný supravodivý magnet, jehož magnetické pole je stotisíckrát větší než magnetické pole Země, a podíváme se do jeho nitra. Vysvětlíme vám, jak s námi molekuly pomocí magnetického pole komunikují a co nám jsou ochotné ze své struktury prozradit.


VŽDY OD XX:15
Bude chleba levnější díky kvantové chemii?
Populárně naučná přednáška o tom, k čemu nám slouží kvantová chemie. Pokusíme se společně poodhalit háv „obskurnosti a složitosti“ tohoto slovního spojení a snad se též zbavíme strachu ze slovíčka „kvantová“.

Elektromigrační metody (v 9:15 se nekoná)
Předvedeme vám unikátní přístroje vlastní konstrukce pro moderní, vysoce účinnou a velmi citlivou analytickou metodu—kapilární elektroforézu. Vysvětlíme princip metody a ukážeme její využití pro ultramikroanalýzu léčiv i jiných biologicky aktivních látek, např. hormonů, enzymů, antigenů, protilátek, antibiotik a antivirotik. Z chemického hlediska se jedná o aminokyseliny, peptidy, bílkoviny, steroidy a složky a fragmenty nukleových kyselin.

Chemická komunikace hmyzu (doporučeno také pro děti)
Chemická komunikace je nejstarší podobou dorozumívání, používají ji i jednobuněčné organismy ve vodním prostředí. Na souši dominují chemické komunikaci malé, vzduchem se šířící molekuly vnímané čichem—feromony. V rámci hmyzu je to především společenský hmyz, který dokonale ovládl využití feromonů pro složitou komunikaci (nejen) uvnitř svých hnízd. V ukázce vám předvedeme, jak společenský hmyz, konkrétně termiti, využívá chemickou komunikaci ke značení cest za potravou a zpět do kolonie.


VŽDY OD XX:20
Hormon insulin a poruchy v jeho působení. Nové výhledy pro diabetiky
Insulin je peptidový hormon regulující základní energetickou rovnováhu organismu, ale i jeho růst. Poruchy v jeho působení vedou k závažnému onemocnění zvanému diabetes mellitus, neboli cukrovka. V přednášce vysvětlíme mechanismus působení insulinu, mechanismus vzniku diabetu a současné metody léčby diabetu.

Molekuly proti parazitům sajícím krev
Zabýváme se enzymy, které potřebují parazité pro trávení lidské krve. Cílem naší práce je zjistit, jak tyto enzymy fungují, a připravit účinné molekuly, které blokují jejich funkci a mohou být využity jako antiparazitární léčiva. Studujeme jednak evropská klíšťata přenášející boreliózu a encefalitidu, jednak tropické krevničky způsobující bilharziózu u 200 milionů lidí.


VŽDY OD XX:25
Kalamajka MYC MYC MYC (doporučeno také pro děti)
Smrtící tanec rakovinných buněk je závislý na bílkovině MYC. Stabilizace G-quadruplexu v promotoru genu c-myc může snížit expresi proteinu MYC, která je klíčem k přežití rakovinných buněk.

Peptidy v léčbě obezity, diabetu a neurodegenerace
Peptidy, které se účastní regulace příjmu potravy, ovlivňují energetickou rovnováhu celého organismu. Některé z nich snižují příjem potravy a zlepšují glukózovou toleranci, a proto by mohly být potenciálními léky při obezitě a diabetu. Na našem oddělení testujeme stabilní analogy těchto peptidů a snažíme se najít mechanismus jejich účinku na buňkách a na modelech obezity u myší a potkanů. Zkoumáme jejich účinky na tukovou tkáň i v centrálním nervovém systému.


VŽDY OD XX:30
Co skrývá virus?
Chcete vědět, co ukrývá virus uvnitř své virální obálky? V naší laboratoři zkoumáme chemické složení genetického materiálu např. viru HIV. Z viru izolujeme jeho RNA a tu analyzujeme pomocí hmotnostní spektroskopie a zjišťujeme, zda je jeho genetická informace dekorována molekulami s různým významem, které viru pomáhají při nákaze hostitele. Odhalení nových modifikací virálního genomu by v budoucnu mohlo pomoci při vývoji nových typu sensorů virálních infekcí nebo vakcín.

Kontrolované pásmo! aneb Využití radioaktivity při vývoji léčiv
Moderní léky jsou účinné v dávkách řádově miligramů až desítek miligramů na pacienta. Sledovat takto malé množství účinné látky v živém organismu je nelehký a někdy i nemožný úkol. Avšak pomocí radioaktivity, která poskytuje jasný a nezaměnitelný signál a navíc i maximální citlivost, se nezbytné sledování osudu radioaktivně označené molekuly léčiva v živém organismu elegantně zjednodušuje. Ukážeme vám, jak pracujeme s radioisotopy v rámci našeho speciálního vybavení.


VŽDY OD XX:35
Lasery a hologramy v mikroskopii
Krátká demonstrace využití laserů, holografie a jejich další použití v mikroskopii.

Seznam se se svou DNA (doporučeno také pro děti)
Když v 50. letech vědci rozluštili dvoušroubovicovou strukturu DNA, měli jsme za to, že máme v rukou odpověď na otázku vesmíru, života a vůbec. Po více než půl století však na nukleových kyselinách (DNA a RNA) máme stále co zkoumat a nepřestávají nás překvapovat svými možnostmi. Pojďte se s námi v laboratoři podivit nad jejich nečekanými vlastnostmi a vyzkoušet si malý experiment vlastníma rukama.


VŽDY OD XX:40
Molekulární duha / Molecular rainbow (exkurze probíhá v češtině a angličtině)
Laboratoř, kde vědci studují nevyléčitelné nemoci lidského mozku. Budete se podílet na objevení cesty k zastavení patologického procesu pomocí fluorescenčních molekul, které mění barvu a lze je získat preparativní organickou syntézou. / The laboratory where scientists study incurable diseases of human brain. You will participate in discovering of the way to stop the pathological process using colour changing fluorescent molecules, that can be obtained by preparative organic synthesis.

Nanočástice pro diagnostiku a léčbu chorob
Z pohledu virů jsou buňky velké asi jako domy pro člověka. Stejně jako lidé mohou do domů vstoupit a opravit je zevnitř, pomocí nanočástic velikosti virů je možné do buněk nejen proniknout a léčit je, ale i účinně zabíjet. Na příkladu nanoarchitektur založených převážně na zlatě a diamantu ukážeme, jak by se mohla v budoucnosti léčit rakovina pomocí metody vyvinuté v naší laboratoři.


VŽDY OD XX:45
Spojení kovů a biomolekul pro diagnostiku a léčbu rakoviny
Speciální magnetické, optické a nukleární (radioaktivní) vlastnosti kovů lze využít v medicíně pro diagnostické zobrazovací metody (MRI, PET, SPECT) a pro léčbu pomocí radiace. Kovy tak umožňují lékařům nalézt problém, rozhodnout o léčebném postupu a léčit i tam, kde chirurgický zákrok není možný. K tomu je třeba atom kovu spojit s organickou molekulou pomocí speciální spojky, tzv. chelátoru. Náš tým se zabývá vývojem nových chelátorů a látek pro diagnostiku a léčbu (nejen) rakoviny.

Posviťte si na DNA (doporučeno také pro děti)
Námi vytvořená DNA je sice umělá, zato dokáže mnohem víc než ta přirozená. Vysvětlíme si, jak takovou DNA připravujeme a přinutíme ji, aby se chovala, jak potřebujeme, např. aby byla stabilnější či dokonce aby se rozsvítila.


VŽDY OD XX:50
Elektroforéza: jak třídíme DNA podle velikosti / Electrophoresis: sorting DNA according to size (exkurze probíhá v češtině a angličtině)
V praktické části se budeme věnovat elektroforéze a vysvětlíme vám, na jakém principu funguje, ukážeme obrázky gelů a necháme vás vyzkoušet si práci s minimálním objemem při nanášení vzorků na gely. V teoretické části vysvětlíme, co jsou proteiny a jak je izolujeme a přečišťujeme, poté vám ukážeme vybavení, které k tomuto účelu používáme (centrifugy, chladová místnost, třepačky...).

Viry a rakovina
Virus je malý cizopasník, který ke svému fungování využívá buňky hostitele a zároveň je může měnit či ničit. Viry mohou způsobovat závažná onemocnění. V naší laboratoři studujeme virus hepatitidy B (HBV), který může způsobit rozvoj chronické hepatitidy B, cirhózy nebo rakoviny jater. Ukážeme, jak studujeme chování HBV v napadené buňce a jak hledáme kritické procesy pro rozvoj onemocnění. Součástí bude i krátká prezentace některých zajímavých technik a přístrojů, které používáme při naší práci.


VŽDY OD XX:55
Analytická laboratoř jako detektivní kancelář
Analytická laboratoř funguje jako detektivní kancelář. Chemici získají nové látky a potřebují potvrdit jejich složení nebo vystopovat sloučeniny ukryté v organismu. Spálením vzorku zjistíme obsah uhlíku, vodíku a dusíku, rentgenovým zářením nedestruktivně identifikujeme většinu prvků periodické tabulky, stopově je pak prokážeme v barvách indukčně vázaného plazmatu a některé předtím strčíme do pece. Chcete-li vědět, zda je váš šperk zlatý nebo stříbrný, a vidět argonové plazma s teplotou 10 000 K, přijďte k nám!


Chemické pokusy všemi smysly (doporučeno také pro děti)
V naší výukové laboratoři si budete moci sami vyzkoušet výběr z nejzábavnějších chemických pokusů ze všech oblastí chemie, které pro vás připravili zaměstnanci našeho ústavu. Můžete se těšit např. na barevné plameny, kreslení elektrickým proudem, pokusy s chemickou duhou, světélkující baňky či sloní zubní pastu.


iBodies: chytré nanočástice (nejenom) pro cílenou léčbu rakoviny
Představíme vám polymerní částice z nanosvěta, které snad jednou budou sloužit k léčbě rakoviny prostaty. Tyto nanočástice představují neocenitelný nástroj pro vědce, jelikož umožňují zobrazovat konkrétní bílkoviny na povrchu buněk či tyto bílkoviny izolovat z krve a jiných tkání. Ukážeme vám jejich „práci“ pod konfokálním mikroskopem a vysvětlíme mechanismus jejich účinku. Na závěr si řekneme, proč je tak obtížné dostat se od látek skvěle fungujících v laboratoři k opravdovým lékům v lékárně.
Průběžný program

Tento program probíhá po celý den od 9:30 do 15:00 s výjimkou plánovaných přestávek. Je možné jej navštívit kdykoli, ovšem v závislosti na aktuální obsazenosti.

Návštěva historické pracovny Antonína Holého
Jedinečná příležitost nahlédnout do zrekonstruované historické pracovny prof. Antonína Holého, jednoho z nejvýznamnějších českých vědců posledních desetiletí. Léky založené na práci jeho skupiny pomáhají zachraňovat životy milionů pacientů na celém světě a patří mezi nejdůležitější zbraně v boji proti HIV / AIDS či hepatitidě typu B.

Chemie hrou (pauza 12:00-13:00) (doporučeno pro děti)
Chemické pokusy pro nejmenší: přijďte si změřit pH běžných domácích roztoků, vyrobit umělou krev, zmrzlinu z tekutého dusíku či napsat tajnou zprávu neviditelným písmem. To a mnohem víc si mohou všichni malí chemici vyzkoušet letos poprvé!

Vyfoukni si svou baňku (pauza 11:30-12:30) (doporučeno pro děti)
Exkurze do sklářské dílny, kde vám naši skláři předvedou práci s laboratorním sklem. Následně si dobrovolníci budou moci tuto práci i sami vyzkoušet. Interaktivní program je vhodný zejména pro rodiny s dětmi.

3D tisk, Peltierův článek a termokamera (pauza 11:00-12:00) (doporučeno pro děti)
Ukážeme vám, jak funguje 3D tisk a jaké jsou jeho možnosti při návrhu nejrůznějších dílů zařízení a aparatur nejen pro hračky a trpaslíky, ale také pro chemickou laboratoř. Společně si vytiskneme i drobné praktické suvenýry. Dále se budete moci přesvědčit hmatem i pomocí termokamery o účincích Peltierova jevu, který budeme demonstrovat přímo Peltierovým článkem. Drobné detaily si budete moci prohlédnout elektronickým mikroskopem.


[Na začátek]