ÚvodKonference 2019Josef Michl 80

Osmdesátiny prof. Josefa Michla


Přijďte na oslavu osmdesátin prof. Josefa Michla konanou dne 24.5.2019 v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, Flemingovo nám. 2, Praha6. Oslava začne přednáškami v 9:00 a bude pokračovat iodpoledne společenským posezením s pohoštěním, na které jste srdečně zváni. Oslava se uskuteční díky podpoře vedení ÚOCHB, kterému tímto děkujeme.

Za organiátory: Zdeněk Havlas a Jiří Kaleta
PROGRAM

Friday - May 24, 2019
9:00 - 9:10    Official Opening (Zdeněk HOSTOMSKÝ)
9:10 – 9:30    Zdeněk HAVLAS
Alexandr ZAYKOV
   Search for Singlet Fission Chromophores
9:30 – 9:50    Petr ČÁRSKÝ    My Scientific Encounters with Josef Michl
9:50 – 10:10    Radek ZBOŘIL    Chemistry of Graphene and Carbon Dots Towards Advanced Magnetic, Biomedical and Environmental Technologies
10:10 – 10:30    Petr KLÁN    Near-Infrared Photorelease. How Far Can We Go with a Single Photon?
10:30 – 10:50    Coffee break
10:50 – 11:10    Jiří KALETA    How to Convince Molecular-Level Devices to Form 2 D Films?
11:10 – 11:30    Jacek W. WALUK    Porphycenes
11:30 – 11:50    Henrik OTTOSSON    Exciting Excited State Aromaticity and Antiaromaticity
11:50 – 12:10    Jana ROITHOVÁ    Game of Spins at the Oxo Wall
12:30 - 13:30    Lunch break (IOCB club)
13:30 – 13:50    Peter CHEN    Quantifying Dispersion Effects on Structure and Bond Strengths in the Gas Phase and in Solution
13:50 – 14:10    Odile EISENSTEIN    Anisotropy of Solid State NMR Chemical Shift Signal and the Analysis of the Metal Alkyl Bond in d0 Metal Alkyl Complexes: A Story Initiated by Josef in the 80’s
14:10 – 14:30    Vlasta BONAČIĆ-KOUTECKÝ    From Nanoclusters and Photochemistry Towards Materials for Catalysis, Bioimaging and Efficient Light Harvesting
14:30 – 14:50    Coffee break
14:50 – 15:10    Helmut SCHWARZ    Chemistry is Marked by Magic Events: The Methane Challenge
15:10 – 15:30    Martin KAUPP    Local Hybrid Functionals: an Emerging New Tool in Quantum Chemistry and Beyond
15:30 – 15:45    Closing remarks (Josef MICHL)
from 15:45    Banquet (IOCB club)