StrukturaVědní oboryOrganická syntéza

Organická syntéza

Organická syntéza se zabývá obecnými principy přípravy organických sloučenin a syntézou tzv. funkčních molekul s vlastnostmi využitelnými pro přípravu nanomateriálů či materiálů pro molekulární elektroniku a samoskladbu.

 

 

Výzkumné týmy v oblasti organické syntézy