StrukturaVědní oborySpektroskopie a fyzikální organická chemie

Spektroskopie a fyzikální organická chemie

Spektroskopie a fyzikální organická chemie využívá fyzikálních metod pro určování struktury organických sloučenin, studuje vztahy mezi jejich strukturou a fyzikálními vlastnostmi. Pozornost je zaměřena i na stanovení fyzikálních vlastností biologicky významných molekul.


Výzkumné týmy v oblasti spektroskopie a fyzikální organické chemie