Lidé

Jméno Fajtová Pavla
Pozice Doktorand

Pavla Fajtová

Pavla Fajtová

Doktorandka


Katepsinové proteasy v patologii
Ústav organické chemie a biochemie, Akademie věd České republiky, v.v.i.
Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6, Česká republika

Tel: (+420) 220 183 470