Lidé

Jméno Dvořák Jan
Pozice Vědecký pracovník

 

Jan Dvořák

RNDr. Jan Dvořák, Ph.D.

Vědecký pracovník


Katepsinové proteasy v patologii
Ústav organické chemie a biochemie, Akademie věd České republiky, v.v.i.
Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6, Česká republika

☎: (+420) 220 183 287