People

Team of Dr. Václav Cerovský
1-25
Name Position
Čeřovský Václav Head of the Targeted Research Group
Nováková Jitka Postdoctoral Fellow
Nešuta Ondřej Ph.D. Student
Volejníková Andrea Research Assistant
Borovičková Lenka Technician
1-25