Úvod

Úvod

 

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Náplní práce ústavu je základní výzkum v oblastech organické chemie, biochemie a příbuzných disciplínách, převážně orientovaný k aplikacím v lékařství a životním prostředí. Ústav se podílí na vzdělávání na universitní úrovni, vedení diplomových a doktorských prací a je sídlem komise pro obhajoby doktorských disertací v oboru organická a bioorganická chemie.

 

IOCB


 

OPPK
28.08.2016
A. Holý na poštovní známce

Více...
26.08.2016
Angela Merkelová

a její doktorandská stáž na ÚOCHB


Více...
23.08.2016
Článek P. Masona a P. Jungwirtha

v Angewandte Chemie


Více...
10.08.2016
Norbert Weiss

v Prague Morning a ALS News Today


Více...
10.08.2016
Radim Nencka

v Deutsche Welle


Více...