Úvod

Úvod

 

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Náplní práce ústavu je základní výzkum v oblastech organické chemie, biochemie a příbuzných disciplínách, převážně orientovaný k aplikacím v lékařství a životním prostředí. Ústav se podílí na vzdělávání na universitní úrovni, vedení diplomových a doktorských prací a je sídlem komise pro obhajoby doktorských disertací v oboru organická a bioorganická chemie.

 

IOCB


 

OPPK
30.06.2016
Pavel Jungwirth

získal prestižní Medaili Jaroslava Heyrovského


Více...
27.06.2016
Nadace Experientia

vyhlásila letošní držitele grantu


Více...
21.06.2016
Grant M. Roeselové

ÚOCHB oznamuje vyhlášení podávání přihlášek pro získání druhého ročníku Pamětního grantu Martiny Roeselové.


Více...
06.06.2016
Fotografie ze Srní

Výjezdní zasedání ÚOCHB 2016


Více...
18.05.2016
Ozvěny EXPO 2015

Výdstava věnovaná účasti AV ČR na EXPO 2015


Více...