Úvod

Úvod


Ústav organické chemie a biochemie
Akademie věd České republiky, v. v. i.

Náplní práce ústavu je základní výzkum v oblastech organické chemie, biochemie a příbuzných disciplínách, převážně orientovaný k aplikacím v lékařství a životním prostředí. Ústav se podílí na vzdělávání na universitní úrovni, vedení diplomových a doktorských prací a je sídlem komise pro obhajoby doktorských disertací v oboru organická a bioorganická chemie.

IOCBDOD2016
19.10.2016
Pavel Hobza

obdržel Heyrovského medaili za zásluhy v chemických vědách


Více...
11.10.2016
Jiří Kaleta

laureátem ceny Alfréda Badera 2016


Více...
30.09.2016
Václav Navrátil

v Nucleic Acid Research


Více...
22.09.2016
Hana Macíčková Cahová

získala prestižní ERC CZ grant


Více...
20.09.2016
Prof. Michal Hocek

v Hyde parku Civilizace (ČT)


Více...