Úvod

Úvod


Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Náplní práce ústavu je základní výzkum v oblastech organické chemie, biochemie a příbuzných disciplínách, převážně orientovaný k aplikacím v lékařství a životním prostředí. Ústav se podílí na vzdělávání na universitní úrovni, vedení diplomových a doktorských prací a je sídlem komise pro obhajoby doktorských disertací v oboru organická a bioorganická chemie.

IOCBOPPK
15.02.2018
Prokázání existence piezoelektrického jevu na molekulární úrovni

Více...
14.02.2018
ACS Editors' Choice: Binding of Divalent Cations to Insulin

Více...
22.01.2018
Call for PhD applications open until February 18

Více...
27.12.2017
i&i Prague: Nová platforma pro komerční využití výsledků českého výzkumu

Více...
07.12.2017
V Dream Chemistry Award zvítězila Dr. Jessica R. Kramer

Více...