Úvod

Úvod

 

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Náplní práce ústavu je základní výzkum v oblastech organické chemie, biochemie a příbuzných disciplínách, převážně orientovaný k aplikacím v lékařství a životním prostředí. Ústav se podílí na vzdělávání na universitní úrovni, vedení diplomových a doktorských prací a je sídlem komise pro obhajoby doktorských disertací v oboru organická a bioorganická chemie.

 

IOCB


 

OPPK
22.09.2016
Hana Macíčková Cahová

získala prestižní ERC CZ grant


Více...
20.09.2016
Prof. Michal Hocek

v Hyde parku Civilizace (ČT)


Více...
19.09.2016
Hana Macíčková Cahová

laureátkou ceny Alfréda Badera 2016


Více...
09.09.2016
Nové fotografie

z Konference A.Holého a Festivalu vědy 2016


Více...
28.08.2016
A. Holý na poštovní známce

Více...