Úvod

Úvod


Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Náplní práce ústavu je základní výzkum v oblastech organické chemie, biochemie a příbuzných disciplínách, převážně orientovaný k aplikacím v lékařství a životním prostředí. Ústav se podílí na vzdělávání na universitní úrovni, vedení diplomových a doktorských prací a je sídlem komise pro obhajoby doktorských disertací v oboru organická a bioorganická chemie.

IOCBOP VVV projekty
15.01.2019
Nové Ph.D. pozice a přijímací pohovory na ÚOCHB

Více...
10.01.2019
Erik De Clercq – přednáška na ÚOCHB

Více...
20.12.2018
Zimní škola o pokrocích ve vývoji léčiv měla rekordní účast

Více...
18.12.2018
Pamětní granty Martiny Roeselové 2018 znají vítěze

Více...
14.12.2018
Hana Macíčková Cahová obdržela Cenu Neuron pro mladé vědce

Více...