Úvod

Úvod


Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Náplní práce ústavu je základní výzkum v oblastech organické chemie, biochemie a příbuzných disciplínách, převážně orientovaný k aplikacím v lékařství a životním prostředí. Ústav se podílí na vzdělávání na universitní úrovni, vedení diplomových a doktorských prací a je sídlem komise pro obhajoby doktorských disertací v oboru organická a bioorganická chemie.

IOCBOPPK
18.01.2017
Dr. Milan Vrábel: Organické reakce na živých buňkách

Více...
13.01.2017
Karina Movsesjan - cena České hlavičky

Více...
21.12.2016
Prof. Pavel Hobza obdržel Schrödingerovu medaili za rok 2017

Více...
19.12.2016
Fotografie

z Vánočního večírku 2016


Více...
14.12.2016
Skupina Dr. Petr Beiera - Click fluorovaných azidů na triazoly

Více...