Úvod

Úvod


Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Náplní práce ústavu je základní výzkum v oblastech organické chemie, biochemie a příbuzných disciplínách, převážně orientovaný k aplikacím v lékařství a životním prostředí. Ústav se podílí na vzdělávání na universitní úrovni, vedení diplomových a doktorských prací a je sídlem komise pro obhajoby doktorských disertací v oboru organická a bioorganická chemie.

IOCBOP VVV projekty
15.03.2019
Ambiciózní biotechnologie se sjely do Prahy

Více...
06.03.2019
The Parc Awards – ocenění pro nastupující talenty v oblasti výzkumu a vývoje léčiv

Více...
25.02.2019
Posviťme si na molekulu amoniaku

Více...
13.02.2019
Jak vznikají nová slova hmyzí chemické řeči

Více...
01.02.2019
Transformace aromatických azidů na povrchu Ag(111)

Více...