Úvod

Úvod

 

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Náplní práce ústavu je základní výzkum v oblastech organické chemie, biochemie a příbuzných disciplínách, převážně orientovaný k aplikacím v lékařství a životním prostředí. Ústav se podílí na vzdělávání na universitní úrovni, vedení diplomových a doktorských prací a je sídlem komise pro obhajoby doktorských disertací v oboru organická a bioorganická chemie.

 

IOCB


 

OPPK
24.05.2017
PRAGUE SUMMER SCHOOL NA ÚOCHB A VŠCHT

Více...
12.05.2017
Michael J. Bojdys v Nature Chemistry

Více...
28.04.2017
Historická pracovna Antonína Holého zpřístupněna veřejnosti

Více...
19.04.2017
Ivo Starý et al. v Angewandte Chemie

Více...
06.04.2017
Cena Dream Chemistry Award pro chemiky s ambiciózními nápady

Více...