Podpora

2007 - 2010 Spektroskopické a teoretické metody pro studium nekovaletních molekulových interakcí.
Grantová Agentura Akademie Věd České Republiky; projekt A400550702.
 
2007 - 2009 Struktura a dynamika komplexu solvatovaných molekul.
Grantová Agentura Akademie Věd České Republiky; projekt project IAA40550701.
 
2008 - 2010 Studium mechanismu reakce štepení v katalytických RNA.
Human Frontier Science Program Organization.
 
2008 - 2010 Parametry magnetické rezonance v endohedrálních fullerenech a xenonových systémech: vliv teploty, dynamiky a prostredí.
European Reintegration Grant within the seventh European Community Framework Program, projekt 230955.
 
2009 - 2011 Víceúrovňové modelování endohedrálních fullerenů. Dynamika, elektronová struktura a spektroskopické vlastnosti.
Grantová Agentura České Republiky; projekt 203/09/2037.
 
2009 - 2012 Spektroskopické studie konformací proteinů.
Grantová Agentura Akademie Věd České Republiky; projekt M200550902.
 
2010 - 2012 Strukturní interpretace parametru nukleární magnetické rezonance v nukleových kyselinách a peptidech.
Grantová Agentura České Republiky; projekt 208/10/P398.
 
2010 - 2012 Teoretické a spektroskopické studie agregátu nukleových kyselin.
Grantová Agentura České Republiky; projekt 208/10/0559.
 
2010 - 2012 Vývoj přesných molekulově-mechanických silových polí pro vibrační spektroskopii.
Grantová Agentura České Republiky; projekt 208/10/P356.
 
2010 - 2013 Struktura a dynamika bioinorganických komplexů.
Grantová Agentura České Republiky; projekt P205/10/0228.
 
2011 - 2015 Rozšíření metod vibrační optické aktivity pro oblast biomolekul.
Grantová Agentura České Republiky; projekt P208/11/0105.
 
2011 - 2014 Vývoj spektroskopických metod pro zkoumání struktury biomolekul.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; projekt LH11033.
 
2013 - 2016 Magnetický cirkulární dichroismus jako analytická metoda pro fullereny a uhlíkové nanomateriály.
Grantová Agentura České Republiky; projekt GA13-03978S .
 
2013 - 2017 Vývoj teoretických a spektroskopických nástrojů pro studium amyloidních fibril.
Grantová Agentura České Republiky; projekt GA15-09072S.