Lidé

NMR group
1-25
Jméno Pozice
Šaman David Vedoucí vědecko-servisní skupiny
Bednárová Lucie Vědecký pracovník
Buděšínský Miloš Vědecký pracovník
Pohl Radek Vědecký pracovník
Poštová Slavětínská Lenka Vědecký pracovník
Tarábek Ján Vědecký pracovník
Dračínský Martin Vědecký pracovník
Procházková Eliška Postdoktorandka
Bártová Kateřina Doktorandka
Socha Ondřej Doktorand
Fiedler Pavel Odborný pracovník
Hanzliková Jana Odborný pracovník
Pazderková Markéta Odborný pracovník
Seidlerová Beata Odborný pracovník
Otrubová Miroslava Laborantka
Snopková Marie Laborantka
1-25