Lidé

Team of Dr. Václav Kašička
1-25
Jméno Pozice
Kašička Václav Vedoucí vědecké skupiny
Koval Dušan Vědecký pracovník
Jaklová Dytrtová Jana Vědecká pracovnice
Sázelová Petra Vědecká pracovnice
Šolínová Veronika Vědecká pracovnice
Štěpánová Sille Vědecká pracovnice
Konášová Renáta Postdoktorandka
Hošek Jan Doktorand
Kovač Ishak Doktorand
Pangavhane Sachinkumar Doktorand
Jakl Michal Odborný pracovník
1-25