Spolupráce

Národní

2008-2012 Kapilární elektroforéza s multidimenzionální detekcí a její užití pro separaci a charakterizaci biopolymerů
Grantová agentura České republiky, 203/08/1428
2009-2011 Užití zlatých nanočástic v kapilární elektroforéze a kapilární elektrochromatografii
Grantová agentura České republiky, 203/09/0675
2012-2014 Afinitní kapilární kapilární elektromigrační metody pro selektivní nanoanalýzu biomolekul a studium jejich interakcí
Grantová agentura České republiky, P206/12/0453
2012-2014 Studium interakcí biomolekul kapilární elektroforézou
Grantová Agentura Univerzity Karlovy v Praze, 629412
2013-2015 Dvoudimenzionální kapilární elektromigrační metody pro separaci, analýzu a charakterizaci biomolekul
Grantová agentura České republiky, 13-17224S
2013-2015 Enantioseparace významných analytů: Helikální dikationty jako nové chirální selektory
Grantová agentura České republiky, 13-32974S
2015-2017 Kapilární elektromigrační techniky využívající afinitní selektory a smart-polymery pro analýzu a studium vlastností a interakcí biomolekul
Grantová agentura České republiky, 15-01948S
2015-2016 Studium korelace stability komplexů iontů kovů s neutrálními ligandy v kapalné a plynné fázi
Grantová Agentura Univerzity Karlovy v Praze, 134215
2016-2019 Nové stacionární fáze pro chromatografické dělení chirálních sloučenin
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, program Trio
2017-2019 Pokročilá instrumentace a metodika pro separaci, analýzu a charakterizaci (bio)molekul kapilárními elektromigračními metodami
Grantová agentura České republiky, 17-10832S
2017-2019 Nástroje pro optimalizaci separací v kapilární elektroforéze
Grantová agentura České republiky, 17-12648S
 

Mezinárodní

2008-2010 Synthesis of non-protein amino acids and peptide mimetics and their analysis and characterization by capillary electrophoresis
Bulharská akademie věd & AV ČR
2009-2010 Application of capillary and free-flow electrophoresis on-line and off-line coupled with mass spectrometry for fast proteomic profiling of transgenic crops
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Španělsko) & AV ČR
2011-2013 Design, synthesis and characterization of new biomaterials as specific carriers of therapeutic agents
Bulharská akademie věd & AV ČR
2012-2013 New methods for determination of effective charge of polyelectrolytes based on electromigration techniques
Program Barrande, Česko-francouzská vědecká a technická spolupráce
2012-2014 Advanced polymer materials for high-efficient and selective electromigration and chromatographic separations
AV ČR & Univ. Lyon 1 & Univ. Montpellier 2, Francie
2014-2016 Design, synthesis and characterization of a new class of cationic antimicrobial peptides and peptide mimetics
Bulharská akademie věd & AV ČR
2016-2017 Methodology development for proteome research by mass spectrometry
Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic, Czech-Norwegian Research Programme
2017-2021 European network for the promotion of portable, affordable and simple analytical platforms
European Cooperation in Science & Technology
Funded by the Horizon 2020 Framework Programme of the European Union, COST Action CA16215, OC-2016-2-21500