Vybavení


Automatizovaný analyzátor pro kapilární elektroforézu P/ACE MDQ

Výrobce: Beckman Coulter

Přístroj umožňuje provádění experimentů ve všech základních módech kapilární elektroforézy.

P/ACE MDQ

Popis:
Separační prostor: křemenná kapilára id/od 25-100/360 µm, celková/efektivní délka 30-100/20-90 cm; kontrola teploty kapiláry v rozsahu 15-60 °C.
Zdroj vysokého napětí: režim konstantního napětí, proudu a výkonu, rozsah 1-30 kV, 3-300 µA, 0.1-5 W.
Dávkovací systém: automatizovaný hydrodynamický či elektrokinetický.

Detekce:
Spektrometrický detektor s diodovým polem, 190-600 nm.
Detektor laserem indukované fluorescence, excitace/emise 488/520 nm.
Přístroj pro kapilární elektroforézu se spřaženými kolonami, EA 101

Výrobce: Villa-Labeco

Přístroj je určen především pro izotachoforézu v jedno či dvoukapilárním uspořádání.

EA 101

Popis:
Separační prostor: předseparační kolona; FEP kapilára: id/od 0.8/1.2 mm, celková/efektivní délka 160/120 mm; analytická kolona; FEP kapilára id/od 0.3/0.7 mm, celková/efektivní délka 120/80 mm.
Zdroj vysokého napětí: režim konstantního proudu (1-500 µA) nebo konstantního napětí (0.3-15 kV).
Dávkovací systém: kohout o konstantním objemu 30 µL, mikrostříkačka o proměnlivém objemu 0.1-100 µL

Detekce:
Bezkontaktní vodivostní detektor na obou kolonách.
UV-VIS spectrophotometrický detektor (190-600 nm) na analytické koloně.
Přístroje pro kapilární elektroforézu CE 1 a CE 2

Výrobce: vlastní konstrukce ÚOChB AV ČR

Jedná se o přístroje s částečně automatizovaným ovládáním a počítačovým sběrem a vyhodnocením dat (Clarity station, Dataapex, Praha). Přístroje umožňují provádění experimentů ve všech základních módech kapilární elektroforézy.

Popis:
Separační prostor: křemenná kapilára id/od 25-100/360 µm, celková/efektivní délka 30-100/20-90 cm.
Zdroj vysokého napětí: režim konstantního napětí a výkonu, rozsah 1-30 kV, 3-300 µA.
Dávkovací systém: automatizovaný hydrodynamický či elektrokinetický.

Detekce:
Fotometrický detektor vlastní konstrukce pracující na vlnové délce 206 nm.
Dvojitý bezkontaktní vodivostní detektor.
Fluorescenční detektor Picometrics s excitační vlnovou délkou 266 nm.